menu
Word Lid
Ongehoord voorstel / Minister Gilkinet wil onze Zaventemse luchthaven kapot

Hieronder twee artikels vanuit het Zaventems afdelingsbestuur over het absurde voorstel van minister Gilkinet om nachtvluchten vanop de nationale luchthaven te verbieden.

Ongehoord voorstel

Wij zijn het gewoon dat de luchthaven -en zelfs het bestaan ervan- op geregelde tijdstippen door Franstalige politikasters wordt aangevallen. De geluidshinder is een constant element in hun argumentatie maar het is duidelijk dat het overhevelen van een deel van de activiteiten van onze luchthaven -of de luchthaven tot court- naar Wallonië, het objectief is. Ditmaal is het de beurt aan minister Gilkinet van Ecolo die niet meer of minder voorstelt dan alle nachtvluchten tussen 23.00 en 06.00 u. te verbieden. Hij doet dit voorstel een jaar voor de verkiezingen en het is duidelijk dat hij hiermee mikt op sympathie en stemmen voor Ecolo-Groen in Brussel en de Rand. Ons valt de onnoemelijke lichtheid op waarmee een hoge gezagdrager ideeën en voorstellen spuit die fatale repercussies zullen hebben op het sociale leven van duizenden gezinnen in de gemeente en het hinterland. En uiteraard moet er gestreefd worden naar een toestand waarin eventuele geluidshinder zoveel mogelijk beperkt wordt. Maar niet op die manier. Ecolo-Groen herbergt een aantal a-sociale en gevaarlijke dogmatici!

De economie van het land draait op export. De mogelijkheden van onze luchthaven fnuiken zal de export beperken en voor een zwaar verlies aan arbeidsplaatsen zorgen. Wij genieten o.a. wereldfaam wat express luchtvervoer van medische en farmaceutische producten betreft. Dergelijke activiteiten zullen we niet meer kunnen blijven uitvoeren.

Gilkinet wil zijn besluit tegen 21 juli voorleggen aan de regering. Daarna moet het nog de Raad van State en de Europese commissie passeren. De oppositie tegen zijn plannen groeit in Vlaanderen. Er ontstaat een breed “Vlaams front” -waartoe wij uiteraard behoren- met deelneming van de vakbonden. Onze parlementsleden interpelleren in het Vlaams en federaal parlement om de “groene waanzin” een halt toe te roepen.

LM

Minister Gilkinet wil onze Zaventemse luchthaven kapot

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) legde vrijdag jl. een voorstel op tafel om de geluidshinder op de luchthaven terug te dringen : hij wil een totaalverbod van nachtvluchten.

Sinds de verkiezingen van 2019 vragen diverse spelers dat de minister met een evenwichtig plan komt in het belang van de inwoners en de luchthaven, een evenwicht tussen economie en ecologie dus.

We mogen namelijk niet vergeten dat onze luchthaven de tweede economische groeimotor van het land is, die werk geeft aan 64.000 mensen, zowel direct als indirect. Mensen die ook een voordeel zijn voor de lokale handelaars. Dat deze luchthaven bovendien ook voor heel wat inkomsten zorgt voor onze gemeentekas d.m.v. taksen op parkings, hotels,...

Minister Gilkinet wil dat er tussen 23 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zelfs geen geluidshinder meer is, dit wil zeggen dat dit het einde van de cargovluchten is. Wil de Waal misschien de cargobusiness naar Luik brengen, waar de QC geluidswaarden veel hoger zijn dan bij ons in Zaventem? Is er boven de grootstad Luik geen geluidsoverlast?

Voor Vlaams Belang Zaventem kan er dan ook van het afschaffen van de nachtvluchten geen sprake zijn. We hopen dan ook dat de federale coalitiepartners deze piste radicaal zullen afwijzen.

Blijkbaar wilde Ecolo eerst nog verder gaan en een beperking opleggen van 200.000 op het totaal aantal vluchten per jaar, wat lager is dan het huidige aantal vluchten van op Zaventem en dus een rem op groei naar de toekomst. Dit gekoppeld aan een verlenging van de nacht tot 7 uur i.p.v. 6uur... wat ook een aanval is op de passagiersvluchten van onze luchthaven. Wil de Waalse minister misschien de ganse passagiersbusiness naar Charleroi brengen?

Als Vlaams Belang Zaventem zijn we ons wel degelijk bewust van de milieuproblematiek en vragen we ook aandacht voor de inwoners uit groot-Zaventem en onze regio, maar we weten ook welke inspanningen er de laatste jaren werden geleverd (o.a. weigeren van lawaaierige vliegtuigen door de beperking van QC).

WD

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF