menu
Word Lid
Conflicten opzoeken in dossiers nachtvluchten helpt niet

Vlaams Belang-Kamerlid Joris De Vriendt voelde vandaag minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan de tand over diens recent geuite voornemen om op de luchthaven van Zaventem de nachtvluchten te schrappen. “Een groen dictaat dat we nooit zullen aanvaarden”, aldus De Vriendt. “Voor de gezondheid van de omwonenden en voor de toekomst van de luchthaven is daarentegen dringend een evenwichtige oplossing nodig, maar vandaag werd heel duidelijk dat die van deze minister niet zal komen.”

“Je moet Gilkinet wel nageven dat hij mensen kan verenigen”, zegt De Vriendt. “Van oppositie tot coalitie, van vakbond tot actiecomité, van burgemeester tot bewoner… Op de groene dogmatici na was iedereen het er roerend over eens dat het voorstel van de minister totaal van de pot gerukt was.” Het Vlaams Belang beschouwt Gilkinets voorstel, dat economische absurd is en waarvoor geen enkel draagvlak bestaat, dan ook als niets anders dan een goedkope en misplaatste verkiezingsstunt.

“GILKINET HEEFT DRIE JAAR STILGEZETEN”

De partij stoort er zich vooral aan dat Gilkinet door dergelijke dwaze voorstellen het ontwarren van de politieke knoop helemaal hypothekeert. “De Vlaams-Brabanders hebben recht op een echte oplossing, zonder dat daarbij 14.000 jobs worden bedreigd”, vervolgt De Vriendt, die bij de minister peilde naar andere, meer ernstige initiatieven. “Lusten en lasten moeten evenwichtig worden gespreid, met een gezond evenwicht tussen economische belangen en gezondheid van omwonenden.”

In zijn antwoord kwam de minister evenwel niet terug op zijn standpunt. “Het is helaas duidelijk geworden dat van de federale regering ook in deze materie niets meer te verwachten valt”, besluit De Vriendt. “En dat is ook logisch. Een echte oplossing vergt grondig studiewerk en overleg, maar Gilkinet heeft eerst drie jaar stilgezeten om nu een beetje de confrontatie op te zoeken. Beschamend.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF